Ընդհանուր դրույթները եւ պայմանները

 • Անձնական տվյալներ.
 • www.artlunch.am -ը Պատվերների ընդունման և պատշաճ առաքման համար իր Հաճախորդներից հավաքագրում է ստորև նշված տվյալները և՛ առանց գրանցվելու արագ Պատվերի դեպքում, և՛ գրանցված հաճախորդի կողմից

  Պատվեր տալու դեպքում:

  •        Հաճախորդի անուն/ազգանուն;
  •        Էլ․ հասցե;
  •        Հեռախոսահամար;
  •        Առաքման հասցե;
  •        Հաճախորդի IP հասցե;
  •        Առցանց վճարման դեպքում նաև վճարման մասին տեղեկատվություն.
 • Անձնական տվյալների հավաքագրման մեթոդներ
 • Հաճախորդի տվյալները հավաքագրվում են, երբ:

         Հաճախորդը արագ լրացնում է Պատվեր առանց գրանցվելու կամ մուտք գործելու կայք

         Հաճախորդը գրանցվում է կայքում և լրացնում իր անձնական տվյալները հետագայում Պատվեր կատարելու համար

  Նշված եղանակներով տվյալները լրացնելու դեպքում կամ հեռախոսազանգով պատվեր գրանցելիս տվյալները տրամադնելու դեպքում ենթադրվում է, որ Հաճախորդը համաձայն է կիսվել իր անձնական տվյալներով Ընկերության հետ։ Հաճախորդի տվյալները պահպանվում են Ընկերության համապատասխան շտեմարանում, և թարմացվում են Հաճախորդի կողմից ամեն անգամ նոր տվյալ լրացնելիս։

 • Անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակներ
 • Հաճախորդների տվյանները հավաքագրվում են Ընկերության շտեմարանում ստորև նշված նպատակներո:

         Հաճախորդին պատվերի հաստատման մասին տեղեկացնելու համար;

         Կապ հաստատելու համար Հաճախորդի հետ Պատվերի առաքման համար կամ Պատվերի հետ կապված հարցեր առաջանալու դեպքում;

         Գովազդային արշավներ իրականացնելու և Հաճախորդներին հետաքրքրող հաղորդագրություններ ուղարկելու համար;

         Սպասարկման որակը բարելավելու և կայքի անխափան աշխատանքը ապահովելու համար:

 • Անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց
 • Ընկերությունը իրավունք չունի Հաճախորդի կողմից լրացված անձնական տվյալները տրամադրել երրորդ անձանց կամ վաճառել դրանք։ Ընկերությունը միայն կարող է Հաճախորդի հեռախոսահամարը և հասցեն տրամադրել Առաքիչին՝ Պատվերը պատշաճ առաքելու համար։ Վերջինս պարտավոր է գաղտնի պահել անձնական տվյալները և միայն օգտագործել առաքումը ժամանակին տրամադրելու համար։ Բացառություն են կազմում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերը, ինչպես նաև այն կողմերը, ովքեր Պայմաններով որևէ գործընթացում ունեն ուղղակի ներգրավվածություն օրինակ` բանկերը, հաշվապահական ընկերությունները, իրավաբանական ծառայություն մատուցող ընկերությունները և այլն: Վերջիններս չեն հանդիսանում երրորդ կողմ՝ պայմանով, որ պարտավորվում են պահպանել անձնական տվյալները մշակելու սույն կանոնները և պահպանել դրանց գաղտնիությունը, ինչպես Ընկերության աշխատակիցները:

 • Հաճախորդի իրավունքները անձնական տվյալների հավաքագրման և խմբագրման հետ կապված
 • Հաճախորդն իրավունք ունի դիտել և խմբագրել Ընկերության շտեմարանում հավաքագրված իր անձնական տվյալները: Եթե հաճախորդը գրանցվում է կայքում, ապա դա կարող է արվել իր կողմից կայքի համապատասխան բաժնում: Այլապես հաճախորդը կարող է տեղեկացնել փոփոխության մասին՝ զանգելով կամ հաղորդագրություն ուղարկելով Ընկերությանը։ Նամակը կամ զանգը ստանալուց հետո հնարավորինս սեղմ ժամկետներում Ընկերությունը կխմբագրի անձնական տվյալները: Հաճախորդը նաև իրավունք ունի Ընկերությունից պահանջել ջնջել հավաքագրված անձնական տվյալները, եթե այևս չի ցանկանում գրանցել պատվերներ կամ մասնակցել Ընկերության կողմից անցկացվող գովազդային արշավներին: